Saimaan Tukipalveluiden asiakkaat ovat tyytyväisiä toimialojen tuottamien palveluiden laatuun

Saimaan Tukipalvelut Oy toteutti yhteistyössä Feelback Groupin kanssa asiakastyytyväisyyskyselyn 12.9. – 7.11.2016 välisenä aikana.
Kohderyhminä olivat laitos-, kunnossapito- ja tekstiilipalveluiden asiakasyksiköiden yhteyshenkilöt sekä ruokapalveluiden asiakkaista esikoululaiset ja henkilökunta päiväkodeissa, koulujen 4. ja 7. luokkien oppilaat, lukioiden 2. luokan oppilaat, koulujen opettajat ja henkilökunta, sairaaloiden ja hoitolaitosten potilaat, asiakkaat ja henkilökunta, henkilöstöravintoloissa aterioivat, kotipalveluasiakkaat ja Kahvila Virran sekä Kahvila Satun asiakkaat.
Kyselyyn vastasi kaikkiaan 2986 henkilöä. Näistä 2799 henkilöä vastasi ruokapalveluiden kyselyyn, 93 henkilöä laitospalveluiden kyselyyn, 51 henkilöä kunnossapitopalveluiden kyselyyn ja 43 henkilöä tekstiilipalveluiden kyselyyn.
Toimintaa arvioitiin arvoasteikolla 1 – 4, jossa 1 on huono ja 4 erinomainen (poikkeuksena tekstiilipalvelut jossa arvoasteikko oli 1-5).

Laitospalveluiden vastaajista 79 % kokee, että toiminta vastaa odotuksia joko hyvin tai erittäin hyvin. 77 % vastaajista on sitä mieltä, että laitospalveluiden tuottaman palvelun laatu on joko hyvää tai erittäin hyvää.

Ruokapalveluiden kyselyssä selvisi, että peruskoulun 4. luokkien oppilaiden tyytyväisyys ruokailuun parani vastaajaryhmistä eniten edelliseen tutkimuskierrokseen verrattuna. Yleisarvosana ruokaan ja ruokailuun oli 2,89, joka parani hieman edelliseen tutkimukseen verrattuna.

Kunnossapitopalveluiden vastaajista 94 % arvioi, että palvelu on joko kiitettävää tai hyvää. Kokonaisuutena vastaajat ovat tyytyväisiä tuotettujen palveluiden laatuun. Osa-alueittain kunnossapitopalvelut ovat onnistuneet parhaiten henkilökunnan palvelualttiudessa ja joustavuudessa keskiarvolla 3,38.

Tekstiilipalveluiden vastaajista 77 % arvioi kokonaisuutena saamaansa palvelua joko erinomaiseksi tai hyväksi. Tyytyväisyys yhteydenpitoon ja asiakaspalveluun parani huomattavasti ollen keskiarvolta 4,02. Tyytyväisyys toiminnan laatuun myös parani ja oli keskiarvolta 3,9.

Kiitos kaikille tutkimukseen vastanneille!