TIEDOTE 8.11.2021

Asiakastyytyväisyystutkimus ruokapalveluista

 

Saimaan Tukipalvelut Oy toteuttaa asiakastyytyväisyystutkimuksen kaikille ruokailijaryhmilleen 8.11.2021 alkaen. Asiakastyytyväisyystutkimus toteutetaan säännöllisesti joka toinen vuosi tuhansille ruokailijoille, jotta saadaan muodostettua kattava ja pitkäaikainen käsitys asiakastyytyväisyydestä ateriapalveluun.

Asiakastyytyväisyystutkimus kohdennetaan seuraavasti:

  • Kaikki esikoululaiset
  • 4. ja 7. luokkien oppilaat
  • lukion 2. luokan opiskelijat
  • Erikoissairaanhoidossa olevat potilaat
  • Tehostetun palveluasumisen piirissä olevat asukkaat
  • Kotipalveluateria-asiakkaat
  • Sosiaali- ja perhepalveluiden piiriin kuuluvien yksiköiden asiakkaat
  • Henkilöstöravintolat ja Kahvila Satu
  • Henkilökunta päiväkodeissa, kouluissa ja hoitolaitoksissa

Koronaepidemian vuoksi normaali toiminta on ollut poikkeuksellista ja siksi asiakastyytyväisyyskyselyyn on lisätty myös muutama korona-aikaan liittyvä kysymys kouluruokailuun liittyen.

Kysely toteutetaan pääsääntöisesti sähköisesti osoitteessa www.feelback.com/saimaantukipalvelut. Esikoululaisille kysely on lähetetty Wilma-viestinä ja hoitolaitoksissa vastaaminen tapahtuu perinteisellä paperilomakkeella.

Kyselyn toteuttaa tutkimustoimisto Feelback Oy, joka vastaa tutkimuksen käytännön toteutuksesta, tulosten analysoinnista ja tutkimusraportin laadinnasta

Toivomme runsasta osallistumista kyselyyn ja vastausaktiivisuutta, jotta saamme mahdollisimman luotettavan ja kattavan kuvan tyytyväisyydestä ateriapalveluun sekä eväitä kehittämistyölle.

 

Elina Särmälä
ruokapalvelujohtaja

 

 

kasvisvartaat.jpg