Johdon blogi - Etelä-Karjalan Hyvinvointialue & Saimaan Tukipalvelut Oy

 

Vuosia kestänyt ”Sote” -uudistus tuli päätökseensä ja sen myötä 1.1.2023 Suomessa aloitti toimintansa 21 Hyvinvointialuetta. Etelä-Karjalassa muutos ei ollut yhtä dramaattinen, kuin monessa muussa maakunnassa. Olihan Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) toiminut jo vuodesta 2010 ja vakiinnuttanut toimintansa ja asemansa koko hyvinvointialueuudistuksen esikuvana.

Etelä-Karjalassa tehtiin iso rakenteellinen muutos tukipalveluiden, kuten ruoka-, siivous-, tekstiili-, ja kunnossapitopalveluiden suhteen samanaikaisesti Eksoten muodostamisen kanssa. Tällöin tehtiin uraauurtava päätös perustaa Saimaan Tukipalvelut Oy palvelemaan omistajiaan Lappeenrannan ja Imatran kaupunkia, Eksotea sekä Taipalsaaren kuntaa. Nyt tapahtunut hyvinvointialuemuutos ei horjuttanut Etelä-Karjalassa Saimaan Tukipalvelut Oy (Satu) asemaa – päinvastoin muutos vahvisti ja laajensi Satun palvelutuotantoa ruokatuotannon suhteen ympäröiviin kuntiin.

Toimialueen laajentaminen ateriapalveluissa Parikkalaan, Rautjärvelle, Ruokolahdelle sekä Savitaipaleelle olisi ollut selkeätä, mikäli olisi voitu toimia normaalin liikkeenluovutusprotokollan mukaisesti. Tästä olisi ollut jo kokemusta mm. Imatran kaupungin ruokapalveluiden liikkeenluovutuksen tiimoilta vuodelta 2016. Valitettavasti tällä kertaa muutoksen tekeminen ei ollut yhtä yksinkertaista mm. ”sote”-lainsäädännön keskeneräisyyden tukipalveluiden järjestämisen suhteen ja palkkaharmonisointivelvoitteen vuoksi. Näistä seikoista johtuen tuleva muutos sai aikaan monimutkaisen suunnittelu- ja järjestelyvyyhdin, jonka onnistumista voi nyt reilun kuukauden toiminnan jälkeen kuitenkin helpottuneena tarkastella.

Sen jälkeen, kun oli tehty poliittiset päätökset ruokapalveluiden organisoinnista Etelä-Karjalan hyvinvointialueelle (HVA) kesällä 2022, alkoivat Satussa todella kiireiset ajat. Piti ratkaista, miten ja mistä ruoka tuotetaan Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden kuntien alueilla oleviin HVA-yksiköihin, koska Satulla ei ollut näissä kunnissa omia valmistuskeittiöitä. Samalla piti ratkaista myös Savitaipaleen ruokatuotannon turvaaminen sekä HVA:lle, että kuntaan tilanteessa, jossa koko Savitaipaleen ruokapalveluhenkilöstö siirtyi HVA:n palvelukseen.

Tästä alkoi suunnitteluprosessi ruoanvalmistuspaikoista ja -menetelmistä, logistiikasta ja tarvittavan kaluston ja työvoimaresurssin hankinnasta. Syksyn aikana kehitettiin mm. Cook and Chill -reseptiikka, uudet ruokalistat, kilpailutettiin ja hankittiin monitoimivaunut kuntiin, suunniteltiin keittiöiden toiminta uusia tarpeita vastaaviksi, neuvoteltiin ruokakuljetukset ja päivitettiin elintarvikehankintasopimuksiin toimijamuutokset, unohtamatta henkilökunnan koulutuksia ruokatilausten tekemiseen eri kunnissa.

Suunnittelu ja muutostyöt nopean aikataulun, monitahoisen toimijakentän sekä monien epävarmuustekijöiden vuoksi oli haastava ja sitoi yhtiön henkilöresursseja monessa eri tasossa, etenkin ruokapalveluissa. Ilman osaavaa ja työhönsä sitoutunutta henkilökuntaa muutos ja sen läpivienti ei olisi ollut mahdollista. Tästä erityinen kiitos projektipäällikölle, suunnittelijoille, keittiöhenkilökunnalle Imatralla sekä palvelupäällikölle!

Reilu kuukausi muutosta on takana, mutta jo nyt voidaan sanoa ja todeta, että hyvin olemme onnistuneet. Saadun palautteen perusteella hyvinvointialueelle sekä Savitaipaleen varhaiskasvatukseen ja kouluihin valmistettu ruoka on ollut monipuolista, hyvää ja värikästä. Toimitukset ovat toimineet sovitulla tavalla ja aikataulussa.

Kun tarkastellaan aikaa alkuvuodesta 2020 nykyhetkeen ja mitä tänä aikana on tapahtunut; korona, Ukrainan sota ja sen aiheuttamat kerrannaisvaikutukset ja viimeisimpänä Sote-uudistus. Näillä kaikilla tapahtumilla on ollut merkittävä vaikutus Hotelli- ja ravintola-alaan. Julkinen ruokahuolto on joutunut ratkomaan vaikeita kysymyksiä ja muuntautumaan moneksi. Haasteista on selvitty yhdessä, uutta opittu ja ylpeänä voin kiittää upeata henkilökuntaamme!

Satumaisia töitä 😊 !

 

Elina Särmälä

palvelujohtaja

 

Kotipalveluateria.jpg