Tervehdys SATU:n henkilöstölle ja asiakkaille.

Nimeni on Saku Linnamurto ja aloitin 1.8.2018 toimitusjohtajan tehtävät Saimaan Tukipalveluissa pitkän ja menestyksekkään uran tehneen Jouko Partasen seuraajana. SATU:n toimintaan perehtyminen viimeisen kahden viikon aikana on ollut mielenkiintoinen ja monilla tavoin antoisa tehtävä. Kaikesta toiminnasta huomaa, että talossa on osaava ja motivoitunut henkilöstö. Tämä luo parhaan perustan organisaation toiminnalle ja sen pitkäjänteiselle kehittämiselle.

Mahdolliseen Sote-uudistukseen liittyen myös Saimaan Tukipalvelut Oy:n toimintaympäristöön tulenee uusia piirteitä. Yhtiön vahva ammatillinen osaaminen luo kuitenkin vankan perustan uudistuksiin vastaamiseen. Toimintojen tuottamisen näkökulmasta SATU:n palvelurakenteen kehittäminen on mielenkiintoinen ja haastava tehtävä. Historia kuitenkin osoittaa, että yhtiön toiminta on joustavasti reagoinut kaikkiin toimintaympäristönsä muutoksiin ja olen vakuuttunut, että näin tulee olemaan asian laita tulevissakin haasteissa.

Muuttaminen Savosta Karjalaan on ollut helppoa ja mutkatonta. Kesäinen Lappeenranta on näyttänyt tulijalle kauneimmat kasvonsa. Kun syksy jälleen saapuu on aika hyödyntää alueen runsasta vapaa-aika- ja kulttuuritarjontaa työn vastapainona – siihen uusi kotikaupunki antaa poikkeukselliseen hienot puitteet.

Lämmintä loppukesän aikaa kaikille toivottaen

Saku Linnamurto