Päivitetty erityisruokavaliolomake

Erityisruokavaliolomake on päivitetty yhteistyössä Etelä-Karjalan hyvinvointialueen terveydenhuollon asiantuntijoiden, kasvatuksesta ja koulutuksesta vastaavan organisaation sekä Saimaan Tukipalvelut Oy:n välillä.

Uudistettu lomake on käytettävissä heti, mutta viimeistään 1.8.2023 alkaen. Päivitetyt tiedot tarvittavine todistuksineen tulee toimittaa kunkin toimintayksikön keittiöön viimeistään 15.9.2023 mennessä.

Erityisruokavaliolomakkeessa tehdyt merkittävimmät muutokset:
- varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle tarjotaan vegaania ruokavaliota huoltajan pyynnöstä ja täytettyään erityisruokavaliolomakkeen
- jatkossa terveydellisin perustein tarjottavat erityisruokavaliot on todennettava terveydenhuollon ammattilaisen todistuksella tai lausunnolla, joka liitetään mukaan erityisruokavaliolomakkeeseen. Riittää, että todennus tehdään kertaalleen. Todistus vaaditaan lasten ja oppilaiden lisäksi myös henkilökunnalta

Erityisruokavaliot

Erityisruokavaliot huomioidaan terveydellisin perustein kansallinen allergiaohjelma huomioiden sekä eettisin perustein. Jotta pystymme tarjoamaan tarjoamaan juuri oikeanlaista ruokaa, pyydämme ilmoittamaan kirjallisesti erityisruokavaliolomakkeella ruokavalion tarpeesta ja toimittamaan tiedon ruokapalvelusta vastaavalle henkilökunnallemme.

Lievät allergiaoireet ovat yleisiä ja katoavat usein itsestään. Lievään allergiaan riittää itsehoito ja seuranta. Tärkeää on myös muistaa maistella ruoka-ainetta pieninä määrinä säännöllisin välein, jotta altistusta tapahtuu. Jos lapsi saa lieviä oireita, huomioidaan se ruokailutilanteessa siirtämällä kyseinen ruoka-aine syrjään. Lapsi ei tällöin tarvitse erityisruokavaliota eikä lääkärintodistusta.

Päiväkodit ja koulut

Seuraavista erityisruokavalioista tulee toimittaa terveydenhuollon ammattilaisen todistus/lausunto:
diabetes, keliakia, maitoallergia, vilja-allergia, ruoka-aine, joka aiheuttaa anafylaksian vaaran tai ruoka-aine, joka aiheuttaa vaikeita oireita

Seuraavista erityisruokavalioista ei tarvitse toimittaa terveydenhuollon ammattilaisen todistusta/lausuntoa:
laktoositon ruokavalio, kasvisruokavalio, uskontoon perustuva ruokavalio tai vegaaniruokavalio

Erityisruokavaliolomakkeen toimittaminen

Perus- ja lukio-opetus: Erityisruokavaliolomakkeen voi toimittaa sähköpostilla suoraan valmistuskeittiöön tai koulun keittiöön alla olevan listan mukaisesti.
Koulujen yhteystiedot 2023

Varhaiskasvatus: Erityisruokavaliolomake toimitetaan lapsen varhaiskasvatusyksikköön.

Lomakkeen täyttäminen todennukseen koskee kaikkia ruokailijoita varhaiskasvatuksessa ja kouluissa, henkilökunta mukaan lukien.

Mikäli erityisruokavalioon tulee muutoksia, niistä tulee ilmoittaa keittiöön välittömästi. Muutoin erityisruokavaliot päivitetään joka syksy.

Sairaalat ja hoitolaitokset

Erityisruokavalion tarve tulee määritellyksi hoitohenkilökunnan toimesta tulotarkastuksessa.