Erityisruokavaliot

Erityisruokavaliot huomioidaan terveydellisin perustein yksilöllisten tarpeiden mukaisesti kansallisen allergiaohjelman mukaisesti. Jotta pystyisimme tarjoamaan juuri oikeanlaista ruokaa, pyydämme ilmoittamaan kirjallisesti erityisruokavaliolomakkeella ruokavalion tarpeesta ja toimittamaan tiedon ruokapalvelusta vastaavalle henkilökunnallemme.

Lievät allergiaoireet ovat yleisiä ja katoavat usein itsestään. Lievään allergiaan riittää itsehoito ja seuranta. Tärkeää on myös muistaa maistella ruoka-ainetta pieninä määrinä säännöllisin välein, jotta altistusta tapahtuu. Jos lapsi saa lieviä oireita, huomioidaan se ruokailutilanteessa siirtämällä kyseinen ruoka-aine syrjään. Lapsi ei tällöin tarvitse erityisruokavaliota eikä lääkärintodistusta.

Päiväkodit ja koulut

Seuraavista erityisruokavalioista tulee toimittaa lääkärin todistus/lausunto:
diabetes, keliakia, maitoallergia, vilja-allergia tai ruoka-aine, joka aiheuttaa anafylaksian vaaran

Muista vaikeita oireita aiheuttavista ruoka-aineista ei vaadita terveydenhoitohenkilökunnan antamaa todistusta, oma kirjallinen ilmoitus riittää.

Eettisistä ja elämänkatsomuksellisista ruokavalioista ei vaadita lääkärintodistusta. Oma kirjallinen ilmoitus riittää.

Päiväkoti-ikäisille lapsille ei tarjota lainkaan vegaania ruokaa.

Täysi-ikäiseltä ei vaadita lääkärintodistusta.

Mikäli erityisruokavalioon tulee muutoksia, niistä tulee ilmoittaa keittiöön välittömästi. Muutoin erityisruokavaliot päivitetään joka syksy.

Sairaalat ja hoitolaitokset

Erityisruokavalion tarve tulee määritellyksi hoitohenkilökunnan toimesta tulotarkastuksessa.