Laatu

Laatu on meille tärkeää. Olemme sitoutuneet panostamaan tekstiilihuollon laadunvalvontaan ja sen kehittämiseen. Pesuprosessin tarkkuus ja jatkuva laadunvalvonta takaavat korkealaatuisen lopputuloksen. Noudatamme tuotannossa SFS-EN 14065 -laatustandardin mukaista ohjeistusta.

Myös ympäristöasiat ovat meille tärkeitä ja ympäristönsuojeluun on panostettu oman ympäristöpolitiikan avulla. Pakkausten hyötykäyttöä olemme soveltaneet jo vuosia ja siitä osoituksena olemme saaneet Pakkausalan Ympäristörekisterin (PYR) todistuksen.

VTT Expert Services Oy on myöntänyt Etelä-Karjalan Pesulalle 14.12.2015 ympäristöjärjestelmä sertifikaatin.

Etelä-Karjalan Pesula on vähentänyt vuodesta 2001 vuoteen 2015 maakaasun kulutusta 34 % pyykkikiloa kohden ja vedenkulutusta 43 % pyykkikiloa kohden.

Sertifikaatti johtamisjärjestelmä.png    SFS sertifikaatti.jpg

Ympäristöpolitiikka

Etelä-Karjalan Pesulalle ympäristöasiat ovat keskeinen osa kokonaisvaltaista laatuajattelua. Laadun yksi osatekijä on ympäristötehokkuus. Pesula sitoutuu ratkaisemaan toiminnat siten, että tuloksena on puhdas ja toimiva elinympäristö.

Etelä-Karjalan Pesula pyrkii toteuttamaan kaikki tarpeellisiksi katsotut asiakkaiden ja yhteiskunnan asettamat ympäristövaatimukset. Asiakkaiden muuttuva ympäristötietoisuus otetaan huomioon uusia palveluja suunniteltaessa.

Toimintamme ja ratkaisumme tehdään voimassaolevan lainsäädännön ja hyvien tapojen mukaisesti ympäristöä säästäen.

Etelä-Karjalan Pesulan johto ja henkilökunta sitoutuvat toiminnassaan ympäristönsuojelutason parantamiseen. Edellytämme myös toimittajiltamme ympäristötietoisuutta.

Henkilöstön sitoutumisen perustan muodostaa osaava ja kouluttautuva yritys, joka tuntee vastuunsa työympäristöstä ja asetetuista ympäristötavoitteista. Henkilöstö tuntee tällöin työskentelytavat, jotka johtavat näihin asetettuihin tavoitteisiin.

Yrityksen toimintaa kehitetään siten, että haitalliset ympäristövaikutukset pienennetään mahdollisimman vähäisiksi suosimalla luontoa ja ympäristöä säästäviä tuotteita ja menetelmiä.

Toimintajärjestelmä Etelä-Karjalan Pesulassa varmistaa tavoitteiden toteutumisen jatkuvalla seurannalla ja tilastoinnilla sekä päivittämällä ympäristöpolitiikkaa tarpeen mukaan.

Lappeenranta 8.6.2017 Etelä-Karjalan Pesula

Jorma Salmela tekstiilipalvelujohtaja