Osaamista joka tilanteeseen

Yhdistelmätyö toteutuu kohteissa, joissa on palvelukeittiö- ja siivoustyö yhdistetty tehokkaaksi ja toimivaksi kokonaisuudeksi.

Sosiaali- ja terveystoimen laitoksissa ja asumisyksiköissä yhdistelmätyöhön kuuluu mm. siivous-, ateria-, hoiva- ja välinehuoltopalvelua.

Yhdistelmätyötä tekevä henkilöstömme on saanut koulutuksen kumpaankin tehtävään.

Monipuolisessa yhdistelmätyössä tutustuu erilaisiin työtehtäviin, asiakkaisiin ja työskentely-ympäristöihin.