Vastuullista puhtautta

Ylläpitosiivous

Hoidamme erilaisten kiinteistöjen säännöllisen ja päivittäisen ylläpitosiivouksen. Riittävän usein ja hyvin tehdyllä siivouksella vaikutetaan tilojen viihtyvyyteen, käyttömukavuuteen ja sisäilman laatuun.

Siivoustarpeeseen vaikuttaa asiakkaan haluama puhtaustaso ja kohteen erityisvaatimukset kuten esim. erityistä hygieniaa vaativat tilat sekä tilojen käyttötarkoitus ja -aste, kiinteistön pintamateriaalit sekä sijainti.


Perussiivous

Nykyisillä ylläpitosiivouksen tehokkailla menetelmillä perussiivousta tarvitaan harvemmin kuin ennen. Perussiivousta käytetään silloin, kun ylläpitosiivouksella ei päästä enää toivottuun lopputulokseen.

Perussiivouksella mm. poistetaan likaa ja pinttymiä eri pinnoilta, hoidetaan ja suojataan lattioita, pestään ikkunoita ja tekstiilikalusteita.