"Äidinmaitokeittiössä tehtävä työ on arvokasta työtä."

Jaana, ruokapalvelutyöntekijä

Jaana työskentelee pääsääntöisesti Etelä-Karjalan keskussairaalan valmistuskeittiön yhteydessä olevassa äidinmaitokeittiössä. Hänen työpäivänsä alkavat aamuisin valmistuskeittiöllä avustavissa ruokapalvelutehtävissä, päivät hän on äidinmaitokeittiössä ja iltapäivät lopettaa taas avustaviin tehtäviin. Äidinmaitokeittiössä kiertää kolme ruokapalvelutyöntekijää vuorollaan ja heidän kaikkien vakituinen toimipiste on keskussairaalan valmistuskeittiössä.

Äidinmaitokeittiöstä toimitetaan synnytys- ja lastenosastolle lisämaitoa, jos pienet vauvat sitä tarvitsevat. Viimeistään kahden kuukauden kuluttua synnytyksestä voi ilmoittautua äidinmaidon luovuttajaksi ja luovuttaa voi aina ensimmäisen puolen vuoden ajan. Tämän jälkeen maito laimenee luonnostaan sen verran, että sitä ei enää oteta vastaan. Luovuttajan tulee olla terve eikä hän saa käyttää luovutuksen aikana mitään päihteitä. Tällä hetkellä tilanne on hyvä maidon suhteen, mutta näin ei aina ole eikä luovuttajia aina löydy. Tällaisia tilanteita varten keittiössä on aina varalla pieni hätävarajemma, jotta kaikista pienimmät keskoset saavat maitoa sitä tarvitessaan ja muissa tapauksissa käytetään äidinmaidonkorviketta.

Äidinmaitokeittiössä on kolmena päivänä viikossa maidon vastaanottopäivä. Tällöin luovuttajat voivat itse tuoda maitonsa keittiölle, toimittaa sen omalle terveysasemalle tai maito voidaan myös noutaa kotoa viiden kilometrin säteellä keskussairaalasta. Sairaalan keittiössä luovutetusta maidosta mitataan pH-arvo ja maito pastöroidaan. Pari kertaa kuukaudessa maidosta otetaan satunnaiset näytteet tarkistusta varten, samoin aina uusista luovuttajista ennen heidän maitonsa käyttöönottoa. Tällä toimenpiteellä taataan, että maito on aina puhdasta ja turvallista käyttää.

Synnytys- ja lastenosastot tilaavat äidinmaidon keittiöltä päivittäin kulloisenkin tarpeen mukaan. Ruokapalvelutyöntekijän tehtäväksi jää lisätä maitoon äidinmaidon rikasteet, pullottaa maito tilausten mukaisesti ja toimittaa maito osastoille. Pullotuksessa täytyy olla hyvin tarkka, maitojen pitää olla millilleen tilauksen mukaista määrää vastaavat.

Jaana on koulutukseltaan keittäjä ja hän on koko työuransa tehnyt keittiötöissä. Keskussairaalan keittiössä hän on ollut vuodesta 1995 lähtien.

Arvostusta Jaana antaa hyville työkavereille. Hän on myös erittäin tyytyväinen työnantajaansa. Hyvistä työkavereista huolimatta Jaana arvostaa sitä, että saa työskennellä välillä myös yksin keittiöllä.

Ylpeyttä hän tuntee omasta työstään, äidinmaitokeittiön työ on arvokasta työtä. Lisämaidon saaminen saattaa olla monille vauvoille elintärkeää ja tämän arvokkaan ja tärkeän asian Jaana mahdollistaa työkavereidensa kanssa.

Jaana pitää tarkasta näpräyksestä ja sitä saa toteuttaa äidinmaitojen kanssa millin tarkasti.