"Isoissa remonteissa kunnossapitomestarilla on oltava organisointikykyä ja kuvanlukutaitoa."

Juha, kunnossapitomestari

Juha on toiminut kunnossapitomestarina Saimaan Tukipalveluissa maaliskuusta 2019 alkaen. Hänen työalueensa ovat Joutseno ja Etelä-Karjalan keskussairaala, ja työntekijöitä hänen alaisuudessaan on yhteensä seitsemän täysiaikaista henkilöä. Omilla työalueillaan he vastaavat kaupungin kiinteistöjen kunnossapidosta ja siitä, että kiinteistöt ovat käyttäjilleen turvallisia käyttää.

Koulutukseltaan Juha on kirvesmies ja sille tielle hän lähti aikanaan peruskoulusta. Vuosien rakennuksilla kirvesmiehenä toimimisen jälkeen hän päätti haluta lisäkoulutusta ja niin hän hakeutui opiskelemaan ammattikorkeakouluun rakennusmestariksi. Opinnot Juha suoritti monimuoto-opiskeluna töiden ohella.

Perinteisiä työpäiviä kunnossapitomestareilla ei ole, vaan päivät ovat vaihtelevia. Ennalta suunnitellut tehtävät ja työt saattavat peruuntua ja muuttua vielä samankin päivän aikana, joten työ vaatii tekijältään etenkin sopeutumiskykyä nopeasti muuttuviin tilanteisiin.

Muita vaadittavia taitoja kunnossapitomestarilla ovat sosiaaliset ja tietotekniset taidot. Työnjohtajana toimiakseen rakennusvalvonta vaatii, että rakennusmestarin tutkinto löytyy taskusta ja isoissa remonteissa kunnossapitomestarilla on oltava organisointikykyä ja kuvanlukutaitoa.

Erikoisempia työtilanteita kysyessä Juha kertoo mieleen jääneen, kun naakan pesä piti poistaa. Tähän piti hakea riistakeskukselta erikseen poistolupa, sillä naakka on rauhoitettu lintu pesimäaikana. Toisena tapauksena hän mainitsee keskussairaalaan lisätyn magneettilaitteen asennustyön. Tämä oli niin erikoistyö, ettei hän ollut aiemmin ollut mukana vastaavassa ja epäilee, ettei toista kertaa vastaavaan pääse mukaan. Laitteen asennuksesta Juha sanoo yllättyneensä, kuinka nopealla aikataululla ja pienellä budjetilla se lopulta onnistuikaan.

Työnantajaansa Juha sanoo olevansa erittäin tyytyväinen ja Tukipalveluita hän kehuu erinomaiseksi työnantajaksi. Aiemmin hän on ollut vain pienissä rakennusliikkeissä ja nyt isossa yhtiössä on hyvin erilaista ison yhtiön edut mukaan luettuna. Juha mainitsee, että palkkaus on kilpailukykyinen ja lomaedut verrattuna muihin työehtosopimuksiin ovat loistavat.

Ylpeä Juha on työssään siitä, että on päässyt keskussairaalan kunnossapitomestariksi. Sairaala on työympäristönä totutusta poikkeava, mielenkiintoinen ja haastava ympäristö. Sairaalassa pitkään työskennelleitä omia työntekijöitään Juha kehuu oman alansa ammattilaisiksi ja hyvin itse ohjautuviksi, joiden esimieheksi oli helppo mennä.

Juha arvostaa työssään työnkuvan vaihtelevuutta ja sitä, että päivät voi suunnitella itse itselleen. Tietyt palaverit on hoidettava tiettyinä ennalta sovittuina aikoina, mutta muuten Juhalla on vapaat kädet suunnitella omaa ajankäyttöään.