"Työ tehdään niin kuin itselle tehtäisiin ja asenne ratkaisee."

Niina, rekryläinen

Niina tekee laitospalveluissa töitä rekryn kautta tarvittaessa työhön kutsuttaessa. Hän on kiertänyt työkohteita lähinnä sosiaali- ja terveydenhuollon kohteissa ja jonkun verran päiväkodeissa. Niina on pääsääntöisesti yrittäjä, mutta elokuusta 2019 lähtien on toiminut oman työnsä ohella Saimaan Tukipalveluilla.

Saimaan Tukipalveluja ennen Niina on ollut rekkakuski, toiminut kukkakaupan myyjänä, lomittanut, ollut kotiäitinä ja viimeiset 12 vuotta yrittäjänä.

Koulutuksina Niinalla on autotekniikan mekaanikon ja yhdistelmäajoneuvon kuljettajan koulutukset. Laitospalvelun opintoja hänellä ei ole ollenkaan, eikä myöskään aiempaa kokemusta siivoustyöstä.

Sijaiselta vaaditaan hänen mielestään reippautta, avointa mieltä vaihtuviin työkohteisiin ja valmiutta tehdä se työ, joka on kyseiseen kohteeseen mitoitettu ja räätälöity. Tässä työssä ei voi lähteä soveltamaan oman mielen mukaan. Niinan mottona on, että työ tehdään niin kuin itselle tehtäisiin ja asenne ratkaisee.

Hyvinä puolina sijaisuuksien teossa hän mainitsee työnkuvan ja työkavereiden vaihtuvuuden työkohteen mukaan. Myös se, että joka paikasta oppii aina jotain uutta ja näitä oppeja yhdistellen löytää oman tapansa toimia. Parhaana puolena Niina kokee, kun saa päättää itse, milloin töitä tekee.

Huonoja puolia sijaisena toimimisessa hän mietti todella kauan ja lopuksi totesi, ettei ole vajaan vuoden aikana vielä löytänyt yhtään huonoa puolta.

Omaan työhön vaikuttamismahdollisuuksia on paljon. Itse voi määrätä, milloin on käytettävissä työhön ja milloin ei, eikä ole pakko lähteä töihin, jos tarjottu päivämäärä tai kellonaika ei itselle sovi.

Työssään Niina arvostaa sitä, että saa olla ihmisten kanssa tekemisissä ja työkohteet vaihtuvat.

Ylpeä työssään hän on siitä, että osaa tehdä työnsä niin hyvin, että on saanut asiakkailta kiitosta. Erityisen ylpeä hän on tästä siksi, että on oppinut työn näin hyvin ilman pohjakoulutusta tai aiempaa kokemusta.

Tulevaisuuden suunnitelmana Niinalla on jatkaa sijaisena niin kauan kuin siihen annetaan mahdollisuus. Hän tykkää erityisen paljon tällaisesta työskentelymuodosta eikä edes haluaisi työllistyä vakituisemmin.

Niinan mieleen jääneitä asiakaskohtaamisia ovat etenkin vanhusten kanssa, jotka eivät kommunikoi muuten kuin ilmeillä. Heiltä saadut hymyt saavat aina hyvälle tuulelle ja ne jäävät mieleen.