"Parasta työssä on erilaisten ihmisten tapaaminen erilaisissa paikoissa."

Laitospalveluohjaaja Nina

Nina, tuttavallisemmin Ninni, toimii laitospalveluohjaajajana puhtauspalvelujen Lauritsala-Nuijamaa-Joutseno –alueella. Hänen tyypillisiin työtehtäviinsä kuuluu päivittäin sairauspoissaolojen tuuraus, uusien työntekijöiden perehdyttäminen, työkohteissa auttaminen ja siivousvälineistön kuljettaminen työkohteiden välillä. Toisinaan Ninni tekee puhtauden laatutarkastuksia ja pitää tiimipalavereja työntekijöiden kanssa. Toimistopäivinä hänen aikansa kuluu työohjeita päivittäessä ja tilauksia tehdessä ja joskus hän joutuu tutkimaan siivouskoneita mahdollisen vian yllättäessä. Harvemmin tehtävissä töissä eli käyttöönotto-, loppu- ja perussiivouksissa Ninnin rooli työkohteissa on organisoida työntekoa työskentelemällä itse muiden mukana.

Ennen Saimaan Tukipalveluja Ninni on työskennellyt suurtalouskokkina, pitopalveluemäntänä hautaustoimistolla, ollut automeikkaajana valmistelemassa autoja myyntikuntoon, siivoojana yksityisessä siivousyrityksessä ja ollut keskussairaalassa sairaala-apulaisena.

Koulutushistoriana hänellä on suurtalouskokin koulutus ja laitoshuoltajan ammattitutkinto. Saimaan Tukipalveluilla työskennellessään Ninni on suorittanut ohjaajan erikoisammattitutkinnon ja lähiesimiestyön ammattitutkinnon, molemmat työn ohella oppisopimuksena.

Ohjaajan työssä parasta hänen mielestään on vapaus ja se, että voi itse suunnitella omaa työtään ja työpäiväänsä. Näitäkin paremmaksi Ninni mainitsee, että ehdottomasti parasta on erilaisten ihmisten tapaaminen eri paikoissa. Sosiaalisena ihmisenä yksin työskentelystä hän ei pidä juuri ollenkaan.

Hauskin hetki työpäivässä Ninnistä on projektien vetäminen ja niiden valmiiksi saaminen ison uurastuksen jälkeen. Myös tauot ja työkavereiden tapaaminen, niin työkohteissa kuin toimistollakin, ovat hauskoja. Tauoilla voi heittää hetkeksi vapaalle ja puhua muustakin kuin työasioista ja näin oppii tuntemaan työkavereita toisella tavalla.

Energiaa työhönsä Ninni saa työkavereista ja heidän auttamisestaan, työkohteissa työn tekemisestä ja liikkumisesta ja siitä, että saa olla oma itsensä.

Vaadittavia taitoja ohjaajan työssä ovat vuorovaikutustaidot. Erilaisten ihmisten kanssa työskennellessä ja työkavereiden vaihtuessa vaaditaan myös ammattitaitoa henkilöstösuhteissa.

Työssään hän arvostaa asiakkaita ja etenkin laitoshuoltajia. He tekevät tärkeää työtä puhtauden ja turvallisen ympäristön luomiseksi ja myös sitoutuvat siihen työhön.

Ylpeyttä Ninni tuntee työnantajastaan, koska se on mahdollistanut kouluttautumisen työn ohella ja tätä myötä uralla etenemisen. Ninni on ylpeä myös työkavereistaan, jotka ovat ammattitaitoisia ja selviävät yhdessä kaikista tilanteista.