"Suunnittelijan työssä täytyy olla kokemusta myös suorittavalta tasolta."

Piia, suunnittelija

Ruokapalvelujen suunnittelijana Piia vastaa toisena pääkäyttäjänä ruokatuotannon ohjausjärjestelmästä keittiön sekä asiakkaiden käytön näkökulmasta ja ohjelman ylläpidosta. Ruokalistasuunnittelu kokonaisuutena ja siihen liittyvä elintarvikkeiden hallinta kuuluvat suunnittelijoiden tehtäviin. Suunnittelijan työ on jatkuvaa kehittämistyötä ja ruokapalveluja tukevaa

Ennen Saimaan Tukipalveluja Piia on ollut pitkään esimiestyössä toimipaikan vastaavana eri työnantajien palveluksessa ja kokemusta hänellä on ruokapalveluista henkilöstöravintoloissa, opiskelijaravintoloissa sekä julkisella puolella.

Parasta suunnittelijan työssä Piian mielestä on uuden oppiminen. Piian aloittaessaan työt Tukipalveluissa opetteli hän käyttämään nyt poistuvaa ruokatuotannonohjausjärjestelmää ja jo 1,5 vuoden kuluttua siitä hetkestä alkoivat ruokapalvelut rakentaa nyt käyttöönotettavaa ohjelmaa, joten uusia asioita on opeteltu lyhyessä ajassa paljon. Kokonaisuutena Piia on perehtynyt Saimaan Tukipalveluiden ruokapalveluiden toimintaan. Hänen mielestään on ollut mielenkiintoista perehtyä kunnallisen osakeyhtiön toimintaan, koska on työskennellyt pitkään yksityisellä sektorilla.

Unohtumattomina työkokemuksina Piialle tulee mieleen tämän uuden tuotannonohjusjärjestelmän rakentaminen, henkilöstön ja asiakkaiden perehdyttäminen siihen ja ohjelman käyttöönotto.

Energiaa työhönsä Piia saa omakotitalon ylläpidosta, joka on ”jatkuvaa työtä” ja myös palauttaa hyvin päivätyöstä ja antaa energiaa uusiin työpäiviin.

Suunnittelijan työssä täytyy olla pitkä kokemus niin sanotulta suorittavalta tasolta. Eli täytyy olla kokemus, tietämys ja tuntemus omasta alasta ja siitä miten keittiöissä eri prosessit kokonaisuutena toimivat. Tulee osata ruuanvalmistuksen eri vaiheet ja näihin vaiheisiin liittyvät toiminnot esimerkiksi, kuinka ruoka valmistetaan isoissa määrissä ja miten ruoka kypsyy ja käyttäytyy kypsennyksen eri vaiheissa. Piian työssä tulee tuntea myös ravitsemukselliset näkökulmat ja ravitsemukseen liittyvät suositukset eri ryhmissä; lapset, kouluikäiset, aikuiset, ikäihmiset.

Piian työ on osittain ”yksin puurtamista”, mutta myös samalla hyvin vuorovaikutteista eli vuorovaikutustaidot tulee olla kunnossa. Myös tämän päivän suunnittelijan työ on hyvin digiaikaan sidottu, joten tietotekniset taidot tulee hallita.

Työyhteisöstä saatavana tukena Piia mainitsee, että yhteistyö niin oman tiimin kuin keittiöiden henkilökunnan kanssa on tärkeää. Haasteellisiin tilanteisiin on aina parempi tarttua yhdessä ja etsiä yhdessä ratkaisuja niihin sen sijaan, että yrittää ratkoa haasteita yksin. Tiimityössä on voimaa.

Piia arvostaa työssään kehittämistä ja uusia haasteita, yhteistyötä eri tasojen kanssa, sitä kun he ovat yhdessä onnistuneet. ”Uuden tuotannonohjausjärjestelmän rakentaminen ja käyttöönotto on ollut iso ponnistus kaikilta ja juuri nyt näemme tämän työn tuloksia, jotka ovat hyviä. Uutta opetellaan vielä yhdessä, mutta jo nyt oppimista on nähtävissä.”

Ylpeyttä työstään Piia tuntee, kun saa positiivinen palautetta niin asiakkaalta, henkilöstöltä kuin omalta tiimiltä, se tuo hyvän ja iloisen mielen. Onnistuminen voimannuttaa.