"Omaan jaksamiseen ja hyvinvointiin vaikuttaa, että tehty työpanos on tärkeä osa kokonaisuutta ja että viihtyy työssään."

Sirpa, ruokapalvelutyöntekijä - oppisopimus

Sirpan työpiste sijaitsee Kesämäen aluekeittiössä. Siellä hän on ollut opiskelemassa oppisopimuskoulutuksessa Hotelli- ja catering-alan perustutkintoa marraskuusta 2018 alkaen.

Ennen Saimaan Tukipalveluja Sirpa on työskennellyt lähes koko ikänsä erilaisissa toimistotöissä. Koulutukseltaan hän on merkonomi ja edellisessä työssä suorittanut työn ohella johtamisen erikoisammattitutkinnon.

Parasta nykyisessä työssä on työn mielekkyys. Työnkuva ja ohjeet ovat selkeät, organisointi toimii hyvin. Alanvaihtajana hän korostaa, että jokainen on vastuussa omasta elämästään eikä kukaan tule toisen puolesta tekemään ratkaisuja, kun joku elämän osa-alue kaipaa muutosta. Omaan jaksamiseen ja hyvinvointiin vaikuttaa, että tehty työpanos on tärkeä osa kokonaisuutta ja että viihtyy työssään.

Energiaa työhönsä Sirpa saa uuden oppimisesta sekä työkavereista. Omaa työpaikkaansa hän kehuu erittäin ihanaksi, keittiössä on hyvä ilmapiiri ja sen voi aistia ulkopuolinenkin haastattelua tehdessään. Päivittäiset tehtävät hoituvat hyvässä tiimihengessä, työtovereilta saa apua ja neuvoja. Saimaan Tukipalvelujen yhtenä arvona oleva työnilo tulee hyvin esiin Kesämäen keittiössä. Päivittäiset taukojumppatuokiot yhdessä koko työporukalla katkaisevat kiireistä työpäivää.

Oppisopimuskoulutukseen tullessaan Sirpalla ei ollut mitään keittiötaustaa tai -kokemusta. Siitä hän on kiitollinen, että on saanut alusta asti sopeutua täysin uudenlaiseen työhön ja koulutukseen pikkuhiljaa aloittaen kevyemmistä töistä ja aina oma taitotaso ja koulutuksen eteneminen huomioiden. Nimetty työpaikkaohjaaja on hyvänä tukena oppimisessa.

Arvostusta Sirpa antaa hyvälle, luotettavalle ja turvalliselle työnantajalle ja toimivalle organisaatiolle. Ruokapalveluissa on tietyt laatukriteerit ja niistä pidetään kiinni ruokaa tehdessä. Sirpa arvostaa myös sitä, että hänet on otettu oppisopimuksella töihin, omien sanojensa mukaan vielä näinkin vanhana ja ilman aikaisempaa kokemusta alalta. Erityistä kiitosta hän antaa työkavereilleen, jotka ovat erittäin ammattitaitoisia ja kantavat vastuun hyvin tehdystä työstä. Sirpa mainitsee myös olevansa vaikuttunut, kuinka paljon erilaisia urapolkuja eri elämäntilanteisiin Saimaan Tukipalveluilla on tarjolla.

Ruokapalveluissa on tärkeää Sirpan mielestä, että ruoka tehdään suurella sydämellä. Nykypäivän koulu- ja päiväkotiruoka on hyvää ja tavallista, puhtaista raaka-aineista valmistettua ja laadukasta. Hän pitää erityisesti ruokien visuaalisesta ilmeestä ja värikkyydestä ja siitä, että on nähty vaivaa ruoan esillepanossa ja koristelussa.

Mieleen jääneitä tilanteita muistellessaan Sirpaa alkaa naurattaa ja hän kertoo työsuhteensa alun olleen täynnä tapahtumia, jotka jäivät mieleen hauskoina mokailuina, kun ei vielä ollut karttunut työssä tarvittavia taitoja. Työkaverit nousivat tässäkin esille vahvasti, he saavat kiitosta, että ovat aina valmiita auttamaan ja tukemaan tarvittaessa, kun omat tiedot ja taidot eivät riitä.