"Parasta työssä on nimenomaan säännöllisyys ja päivien erilaisuus."

Trine, toimistosihteeri

Trine aloitti työnsä toimistosihteerinä helmikuussa 2020 ja hänen työpisteensä sijaitsee Tukkikadun toimistolla. Hänen kaikkia monipuolisia työtehtäviä on vaikea kuvailla, mutta esimerkeiksi omista tehtävistään Trinellä nousi mieleen arkistointi, johtoryhmän sihteerinä toimiminen ja verkkosivujen päivitys.

Koulutukseltaan Trine on tradenomi ja hänen erikoistumisalansa oli opintojen aikana markkinointi.

Ennen Saimaan Tukipalveluja hän on ollut ruokakaupassa myyjänä, opiskeluaikana opiskelijakunta Saikon viestinnän asiantuntijana, tradenomiopiskelijaliiton liittohallituksen varajäsenenä, ja puheenjohtajana sekä tapahtumavastaajana Lappeenrannan tradenomiopiskelijat LapTOp ry:ssä.

Tyypillistä työpäivää Trinen on vaikea kuvata. Tietyt asiat on hoidettava tiettyinä päivinä, esimerkiksi johtoryhmän kokouksiin liittyvät asiat, mutta muuten hänen työpäivissään ei ole mitään säännöllisiä kaavoja.

Toimistosihteerin työssä vaadittavia taitoja ovat hänen mukaansa ainakin kyky priorisoida hoidettavat työtehtävät. Myös kokouskäytännöt ovat tärkeää osata. Näihin käytäntöihin Trinellä on vankka kokemus opiskeluaikaisista yhdistystoiminnoista ja hän kertoikin, että yhdistys- ja yritystoiminnat ovat lopulta hyvin samankaltaisia.

Tukea työhönsä Trine saa työyhteisöstä, apua saa aina kysymällä. Hänellä on vielä oppimista yhtiön toimialoissa, sillä talo on niin laaja, että kaikkea ei voi oppia kovinkaan nopeasti.

Trine arvostaa työssään monipuolisuutta ja päivien vaihtelevuutta. Myöskään säännöllinen työaika ei ole huono asia, aiemmin tehdyn osa-aikaisen vuorotyön jälkeen hän arvostaa työaikaansa. Hän mainitseekin, että parasta työssä on nimenomaan säännöllisyys ja päivien erilaisuus.

Ylpeyttä Trine tuntee työnantajansa monipuolisuudesta ja monialaisuudesta. Ennen Saimaan Tukipalveluille tuloa hän ei tiennyt, mitä tämän niminen yhtiö tekee, mutta työnsä ohella hän on oppinut ymmärtämään, miten tärkeää työtä esimerkiksi laitoshuoltajat tekevät ja heistä hän on myös ylpeä.

Tasapainoa työhön Trine saa vapaa-ajalla kirjoja lukemalla ja harrastamalla liikuntaa. Hän kokee, että toimistosihteerin työ ei ole tavallisesti kovin raskasta, mutta vasta aloittaneena ilman muodostuneita rutiineja koronakevät tuntui töissäkin välillä myös raskaalta.