Sitoudumme asiakkaaseen, työniloon ja uudistumiseen

Saimaan Tukipalvelut Oy on eteläkarjalainen Lappeenranta-konserniin kuuluva kunnallinen osakeyhtiö. Yhtiö tarjoaa ruoka-, puhtaus- ja kiinteistöjen huolto- ja kunnossapitopalveluja sekä muita vastaavia tukipalveluja lähinnä omistajilleen. Yhtiön mission mukaisesti omistaja-asiakkaille tarjotaan palvelukokonaisuuksia asiakaslähtöisesti, joustavasti ja taloudellisesti.

Vuonna 2010 perustetun yhtiön osakkeista Lappeenrannan kaupunki omistaa 63,7 prosenttia, Etelä-Karjalan hyvinvointialue 30,1 prosenttia, Imatran kaupunki 5,9 prosenttia, Savitaipaleen kunta 0,2 prosenttia ja Taipalsaaren kunta 0,1 prosenttia.

Milj. € liikevaihtoa vuodessa
Työntekijää
Siivottavaa neliötä
Ruoka-annosta päivittäin
Huollettavaa kiinteistöä

Visiomme 2024

Olla omistajille ja asiakkaille luotettava paikallinen yhteistyökumppani,
joka tuottaa ja hankkii laadukkaita ja taloudellisesti kannattavia palveluja.

Yhtiön toiminnan kehittäminen uudistamalla toimintatapoja ja rakenteita.
Huomioimme ympäristöarvot sekä toimintaympäristön muutokset.

Kehitämme työsuojelun vastuualuetta.

Olemme arvostettu työnantaja, joka aktiivisesti kehittää henkilöstön ammattitaitoa sekä
tukee henkilöstön työkykyä uran joka vaiheessa.

Panostamme henkilöstön sitouttamiseen ja rekrytoimiseen. Henkilökunta on tyytyväinen työnantajaansa.

Arvomme

Sitoutuminen
Taloudellisuuteen, tavoitteisiin, sopimuksiin, oma-aloitteisuuteen,
joustamiseen ja mukautumiskykyyn.

Asiakas
Merkitsee kumppanuutta, lisäarvon tuottamista, asiakkaan kokemaa laatua,
läpinäkyvyyttä, yhdessä kehittämistä ja luotettavuutta.

Työnilo
Näkyy toiminnassamme myönteisyytenä, työyhteisön tukemisena, inhimillisyytenä,
arvostamisena, vuorovaikutteisuutena ja hyvänä esimiestyönä. 

Uudistuminen
On rohkeutta uudistua, ennakkoluulottomuutta, tahtoa kehittyä, 
lupa epäonnistua, monipuolisuutta ja ekotekoja.