Sitoudumme asiakkaaseen, työniloon ja uudistumiseen

Saimaan Tukipalvelut Oy on eteläkarjalainen Lappeenranta-konserniin kuuluva kunnallinen osakeyhtiö. Yhtiö tarjoaa ruoka-, puhtaus- ja tekstiilipalveluja, kiinteistöjen huolto- ja kunnossapitopalveluja sekä muita vastaavia tukipalveluja lähinnä omistajilleen. Yhtiön mission mukaisesti omistaja-asiakkaille tarjotaan palvelukokonaisuuksia asiakaslähtöisesti, joustavasti ja taloudellisesti.

Vuonna 2010 perustetun yhtiön osakkeista Lappeenrannan kaupunki omistaa 63,8 prosenttia, Eksote 30,2 prosenttia, Imatran kaupunki 5,9 prosenttia ja Taipalsaaren kunta 0,1 prosenttia.

Milj. € liikevaihtoa vuodessa
Työntekijää
Siivottavaa neliötä
Ruoka-annosta päivittäin
Huollettavaa kiinteistöä
Milj. kg käsiteltyä tekstiiliä vuodessa

Visiomme ja arvomme

Visiomme on olla asiakkaalle korvaamaton kumppani, joka tuottaa taloudellisesti kannattavia ja hyvinvointia edistäviä palveluja. Kehitämme aktiivisesti toimintaamme ja yhteistyötä asiakkaiden kanssa, huomioiden ympäristöarvot ja yhteiskunnallisen vastuumme. Olemme tavoiteltu työnantaja, joka kouluttaa ja kehittää henkilöstöään sekä mahdollistaa työnteon arvostavassa ilmapiirissä.

Sitoutuminen
Arvo sitoutuminen kertoo sitoutumisesta taloudellisuuteen, suunnitelmallisuuteen, tavoitteisiin, sopimuksiin, hyvään työyhteisöön, itsensä kehittämiseen, oma-aloitteisuuteen ja kulttuurien hyväksymiseen.

Asiakas
Arvo asiakas merkitsee kumppanuutta, lisäarvon tuottamista, asiakkaan kokemaa laatua, läpinäkyvyyttä, taloudellisuutta ja yhdessä kehittämistä.

Työnilo
Arvo työnilo näkyy toiminnassamme palavana haluna tehdä työtä, inhimillisyytenä, työtovereiden kunnioittamisena ja arvostamisena, hyvänä vuorovaikutuksena, lupana ilmaista tunteita sekä myönteisyytenä työtä kohtaan.

Uudistuminen
Arvo uudistuminen on rohkeutta, ennakkoluulottomuutta, tahtoa kehittyä, monipuolisuutta, ekotekoja ja sitä että pidetään tuntosarvet esillä!