Saimaan Tukipalvelut Oy:lle Ekokompassi -sertifikaatti

Saimaan Tukipalvelut Oy:n ympäristöohjelman uudistaminen käynnistyi nykytilanteen kartoituksella vuoden 2022 aikana. Vastuullisuusauditoinnin ja sertifioinnin avulla haluttiin luoda yhtiön pitkään jatkuneelle ympäristötyölle konkreettista sisältöä, läpinäkyvyyttä ja seurattavuutta.

  

Kattavan analysointi- ja kehittämistyön tuloksena yhtiölle myönnettiin 15.11.2023 Suomen Luonnonsuojeluliiton Ekokompassi-sertifikaatti. Ekokompassi-ympäristöjärjestelmä valikoitui vastuullisuustyökaluksi sen pohjautuessa kansainväliseen ISO 14001 -standardiin. Sertifiointijärjestelmä perustuu kymmeneen kriteeriin, jotka organisaation tulee täyttää.

  

- Yhtiön strategiassa on jo aiemminkin huomioitu ympäristöarvot ja päätös lähteä vahvistamaan jo tehtyjä vastuullisuustekoja oli luontainen kehitysaskel kohti entistä vaikuttavampaa ympäristöpolitiikkaa. Ympäristötekijöiden kartoitus ja analysointi loivat pohjan tulevan toiminnan kehittämiselle ja seurannalle. Ekokompassi sertifikaatti yhdessä Suomalaisen Työn Liiton lokakuussa yhtiölle myöntämän Avainlippu-merkin kanssa todentaa päivittäin tekemäämme vastuullisuustyötä, toimitusjohtaja Saku Linnamurto taustoittaa. 

  

Ympäristöjärjestelmän rakentamisen aikana kuvattiin organisaation ympäristötavoitteet ja -toimenpiteet, määriteltiin seurattavat mittarit ja organisaation ympäristölupaus. Ympäristötavoitteissa kiinnitetään huomiota mm. vastuullisiin hankintoihin, energian kulutukseen, vaarallisten jätteiden kierrätykseen, käytössä oleviin kemikaaleihin, sekä logistiikkaan ja liikkumiseen.

  

Saimaan Tukipalvelut Oy:n ympäristölupaus:

  

Lupaamme huomioida kaikessa toiminnassamme kestävän kehityksen periaatteet. Olemme sitoutuneet kehittämään ja parantamaan toimintaamme entistä ympäristöystävällisemmäksi. Valitsemme yhteistyökumppaneiksi yrityksiä, joiden tavaroiden ja palveluiden toimitusketjuissa ja prosesseissa on huomioitu vastuullisuus. Olemme mukana luotettavana kumppanina asiakkaidemme päivittäisessä vastuullisuustyössä.

  

Saimaan Tukipalvelut Oy - Vastuullisia töitä lähelläsi

 

  

Lisätiedot:  Saku Linnamurto,
toimitusjohtaja
040 190 6569