Luotettava Kumppani -ohjelma on elinkeinoharjoittajalle tai yritykselle suunnattu palvelu, jossa Tilaajavastuu.fi koostaa tilaajavastuulain edellyttämät tiedot ja pitää ne Luotettavan Kumppanin puolesta ajan tasalla. Luotettava Kumppani -jäsenyys kertoo, että yritys hoitaa asiat avoimesti ja että yrityksen lakisääteiset velvoitteet on hoidettu asianmukaisesti.

Vakaa ja kannattava toiminta, toiminnan läpinäkyvyys ja lakisääteisten velvoitteiden hoitaminen ovat Saimaan Tukipalvelujen strategian mukaisia päämääriä.
Näitä asioita todentava yrityksemme tilaajavastuuraportti onkin nyt helposti saatavilla kaikille yhteistyökumppaneillemme Luotettava Kumppani -ohjelman kautta.